Świadczymy usługi w wielu dziedzinach prawa, szczególnie:

 

 • PRAWO HANDLOWE

  przygotowywanie, zmiana i konsultacje przy kontraktach handlowych, obsługa zgromadzeń organów spółki, przygotowywanie i rejestrowanie dokumentów w Krajowym Rejestrze Sądowym,  niezbędnych w trakcie funkcjonowania spółki;

 

 • PRAWO CYWILNE

  przygotowywanie, zmiana i konsultacje wszelkich umów nazwanych z zakresu Kodeksu Cywilnego i innych aktów prawnych, jak również wszelkich nienazwanych umów niezbędnych w praktyce przy prowadzeniu działalności gospodarczej, reprezentowanie naszych Klientów przed Sądami Powszechnymi, sprawne i szybkie udzielanie porad prawnych o wysokiej jakości przy rozwiązywaniu wszelkich problemów prawnych związanych z prawem cywilnym, prowadzenie spraw o błąd w sztuce lekarskiej,  uzyskiwanie odszkodowań;

 

 • PRAWO RODZINNE

  prowadzenie spraw o podział majątku wspólnego, rozwody, opieka, kuratela,  ustalanie kontaktów oraz władzy rodzicielskiej, prowadzenie spraw dot. obowiązku alimentacyjnego;

 

 • PRAWO ADMINISTRACYJNE

  reprezentowanie naszych Klientów przed urzędami państwowymi, pomoc w zakresie uzyskiwania decyzji administracyjnych  i zezwoleń, niezbędnych przy prowadzeniu działalności gospodarczej;

 

 • PRAWO KARNE

  kompleksowa obrona osób fizycznych w procesach karnych, zarówno w postępowaniu przygotowawczym, jak i postępowaniu przed sądami powszechnymi. Reprezentowanie pokrzywdzonych w charakterze oskarżyciela posiłkowego.

  Zapraszamy od poniedziałku do piątku
  w godzinach 9:30 – 16:00

  ul. Krucza 51 lok. 7
  00-022 Warszawa

  Wejście do kancelarii znajduje się z tyłu budynku, od ul. Widok. Należy skorzystać z czarnego domofonu znajdującego się na ścianie. Następnie należy udać się do klatki III i na piętro II.

  kancelaria@brawar.pl

  +48 22 629 61 47

  +48 22 621 26 35